Vår Vision

Vi får individer och företag att växa snabbare med hjälp av interna och externa ambassadörer, där förtroende och starka relationer sätts i fokus. Det gör vi genom utbildning, forskningsbaserad modell och en egenutvecklad plattform.

Läs mer
Om du satsar 5% mer på dina kunder så kommer du få ett 25% högre resultat år två!

– Bain & Company

En ambassadörsplan i tre steg

Som ger dig högre tillväxt, snabbare och enklare

I en första fas identifierar vi vilka personer som internt & externt har rätt beteenden och mindset för att potentiellt bli en ambassadör för er. Vi sätter affärsmål och gör en nollmätning för att veta utgångspunkt.

Läs mer

I nästa steg aktiverar vi dina ambassadörer genom kommunikation & uppskattning så att dessa uppfyller dina affärsmål. Vi hjälper dig driva in fler inkommande referenser om nya kunder och anställda. Allt detta gör vi i Top of Hearts plattform eftersom det ger er nödvändig struktur, kontinuitet och utförande.

Läs mer

I utvecklingsfasen så mäter vi effekten av strategin, skruvar på innehåll och produkter för att få era ambassadörer att verkligen känna sig sedda.

Smidigt & Enkelt

Top of Heart ser till att du alltid har goda relationer med ditt nätverk

Kom igång

Top of Hearts plattform

Vi hjälper dig att bygga ambassadörer via en tydligt plattform

Mätbart

Med vår plattform målsätter du och följer upp ditt ambassadörsarbete.

Skräddarsytt

Det anpassas efter era förutsättningar, bransch, målgrupp, effekt mm.

Allt samlat

Du kan enkelt budgetera dina insatser, kommunicera och uppskatta proaktivt.

Tidseffektivt

Max 10 timmars administration löpande / år. Krav på endast en användare för hela organisationen.

Läs mer om plattformen

5L – Prioriteringsmodell för ditt nätverk

Prioritera i ditt nätverk

Top of Heart 5L hjälper dig att prioritera ditt nätverk så att du fokuserar på rätt saker.

Ökar trovärdigheten

Genom att använda modellen 5L så hjälper vi dig att öka trovärdigheten för dig och ditt varumärke.

Tydligare kommunikation

Skapa en tydligare sätt hur du kommunicerar med dina relationer.

Fokus på ”Vem”

Vilka kommunicerar du med? Hur kommunicerar du med dom? Hur ofta för du en dialog med dina relationer? Är du i kontakt med rätt person?

Accelererar din karriär

Genom att fokusera på rätt kontakter och skapa tydligare relationer i ditt nätverk så kommer din karriär att avancera snabbare.

Ökad chans till framgång

Genom att accelerera karriären så ökar modellen 5L dina chanser till framgång.

Läs mer om 5L

Det här säger våra kunder

Senaste i bloggen