Användarvillkor

 1. Tillämplighet
  Top of Heart ”Bra att veta om tjänsten, innan du skickar något” villkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Top of Heart publicerade villkor.
 2. Sekretess
  Ingen information som Top of Heart tar del av, säljs/delas eller överlåts till någon annan part, om det inte behövs för att fullgöra tjänsten. Det kan handla om att en transportör får del av adressinformation, för att kunna sköta en leverans.
 3. Priser
  Priserna anges i SEK (Svenska kronor) och är exklusive moms. (Dvs. tillägg med 25% på priset vid fakturering). Top of Heart måste kunna ändra priserna utan att vi meddelar dig varje gång, världen förändras, likaså priser på våra produkter. Vi ändrar endast priser på produkter som inte redan är beställda.
 4. Betalningsvillkor
  Vi fakturerar endast och ibland sker det efter särskild kreditprövning. Vi uppskattar att ni betalar i tid, det visar att ni vill väl. I normalfallet är fakturan utställd och ska betalas inom 10 dagar.
 5. Beställning och orderbekräftelse
  När du har beställt kommer du få ett e-post som beskriver det som kommer skickas till mottagaren, läs gärna igenom så att det inte blir fel. Om beställningen gäller något som ska skickas längre fram i framtiden, så behöver du inte oroa dig för att glömma bort det. Samma vecka som beställningen går i väg till mottagaren så kommer du få en bekräftelse. Där kan du avbryta eller ändra i beställningen. Så klart utan kostnad.
 6. Frakt & Leverans
  Top of Heart använder sig av transportörer och budfirmor för din leverans. (För specifika leveransvillkor gällande din beställning vänligen kontakta Top of Heart*) Om leveranskostnad tillkommer står det uttryckligen, i annat fall är den ingår den i priset.
 7. Återköp
  Top of Heart har ingen möjlighet att återköpa varor som är levererade. Det finns många anledningar till det, är du osäker kan du alltid kontakta oss så gör vi vårt bästa för att svara på dina frågor.*
 1. Transportskador
  Vid upptäckt av transportskada meddela Top of Heart snarast.* Vi försöker alltid hjälpa till att reklamera detta till vår transportör.
 2. Reklamation
  Om du upptäcker ett fel, kom till oss, vi kommer hjälpa dig.*
 3. Garanti
  Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Top of Heart lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.
 4. Ansvar för fel
  Om något råkar går fel så ser vi till att tillsammans att rätta till det.
 5. Kundkonton
  Hantera dina inloggningsuppgifter som en värdehandling. Om du misstänker att någon obehörig använder ditt konto meddela oss snarast.*
 6. Tillämplig lag och tvist
  Svensk rätt ska tillämpas på dessa ”Bra att veta om tjänsten, innan du skickar något” villkor. Top of Heart ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
 7. Övrigt
  Top of Heart kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Top of Hearts kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link