Data, It & Telekom

Cypoint

På uppdrag av Cypoint AB skapade vi en medarbetarvideo med Monika och Madeleine, VD för dotterbolagen Cypoint Infinity respektive Cypoint Inspire.

Leverans: EPIC Testimonial
Kategori: Medarbetarcase
Beställare: Cypoint
Bransch beställare: Data, It & Telekom
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”Att jobba här är inte som att ha ett vanligt jobb.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link