Data, It & Telekom

Fortinet

Nils Sandborg, Systems Engineer på Fortinet och Ola Andersson, Sales Engineer på Exclusive Networks berättar om FortiSASE, en tjänst för molnbaserad IT-säkerhet.

Leverans: EPIC Testimonial
Kategori: Företagsfilm
Beställare: Exclusive Networks
Bransch beställare: Data, It & Telekom
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”Man ska köra FortiSASE för att det är enkelt, skalbart och användarna behöver inte göra något speciellt.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link