Livsmedel

ICA Maxi Gnista

Robin Stenberg, HR-chef på ICA Maxi Gnista berättar om samarbetet med CFI Group som hjälper dagligvarubutiken med att mäta både kund- och medarbetarnöjdhet.

Leverans: EPIC Testimonial
Kategori: Kundcase
Beställare: CFI Group
Bransch beställare: Konsultverksamhet
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”Utan CFI och de här undersökningarna hade det varit svårare att ett strukturerat, bra arbete.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link