Hotell & Restaurang

Scandic

Maria Rodert på Scandic Hotels berättar om hur Assessio hjälper dem att uppnå en mer rättvis och inkluderande rekrytering i hotellkoncernen.

Leverans: RAW Testimonial
Kategori: Kundcase
Beställare: Assessio
Bransch beställare: Rekrytering & Bemanning
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”The positive effect of the data driven recruitment is that it's more inclusive.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link