Data, It & Telekom

SoftwareONE

Med målet att göra deras värdeord mer levande intervjuade vi några av medarbetarna hos SoftwareONE i Sverige.

Leverans: EPIC+ Testimonial, MEDLEY Video
Kategori: Medarbetarcase
Beställare: SoftwareONE
Bransch beställare: Data, It & Telekom

För SoftwareONEs räkning gjorde vi medarbetar-testimonials med tema på deras sju värdeord. Syftet var att skapa ett starkt employer brand och göra något av deras värdeord så att det blev mer än fina ord på ett papper.

Detta gjorde vi genom att lyfta fram deras medarbetare, intervjua dem om kulturen, arbetsuppgifterna och låta dem berätta om vad värdeorden hade för betydelse för just dem. Nedan visar vi ett medley av alla sju värdeord samt tre längder av filmen med värdeordet Ödmjukhet.

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)

Medley med alla sju värdeord

Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)
Värdeord: Ödmjukhet
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)
Värdeord: Ödmjukhet
Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Värdeord: Ödmjukhet

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link