Data, It & Telekom

Tre

Sofia Levin, Head of Customer Service Development på Tre Sverige berättar om samarbetet med Scrive. Scrive levererar en sigital signeringslösning som Tre använder sig av i många av deras processer både internt och externt.

Leverans: EPIC Testimonial
Kategori: Kundcase
Beställare: Scrive
Bransch beställare: SaaS-tjänster
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”We have been able to reduce a huge amount of paper.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link