SaaS-tjänster

Zaplify

VD Per Clingweld förklarar hur Zaplify använder videotjänsten Vaam för att effektivisera säljarbetet.

Leverans: EPIC Testimonial
Kategori: Kundcase
Beställare: Vaam
Bransch beställare: SaaS-tjänster

Se resultatet här:

LinkedIn
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”Det här gör att jag inte behöver ha några uppföljningsmöten sen utan det kan direkt till signad deal.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link