Så ska du göra för att få mer ambassadörer!

ska du göra för att mer ambassadörer!

För att förklara hur man identifierar en ambassadör så snackar Alexander Slotte om zebror och lejon. Du kanske tänker ”vad har lejon och zebror att göra med min verksamhet?”.

Jo det var så att det var några forskare som skulle undersöka zebrorna på långt håll. Det forskarna gjorde var att de hade ett block och en penna och sedan så studerade de zebrorna en efter en. Men så stötte de på ett problem, för varje gång de skulle anteckna och tittade upp så försvann zebran.

Hur försvinner en zebra är kanske det första man tänker på när man läser detta. Det var ju förstås inte genom trolldom eller heller något annat större mysterium. Det var helt enkelt så att zebrornas mönster gör att man inte kan skilja dem åt. Då bestämde forskarna att märka zebrorna på olika sätt för att lättare kunna skilja på dem och så vis veta vilken man studerade.

Nu gick det bra att skilja på zebrorna och forskarna kunde göra sitt jobb. Men återigen dök ett problem. Där det finns zebror så finns det lejon. Och direkt efter att de märkt zebrorna så började lejon ”klippa” dem. Man brukar tänka att lejon jagar de som är sjuka och svaga men det är inte sant utan de jagar djur som de kan identifiera. Eftersom zebrorna var olikt märkt så var de enkelt mycket lättare att identifiera dem.

Nu kommer vi till det roliga hur använder vi detta i våra verksamhet. Det gör vi genom att vi är lejonen och den märkta zebran blir våra referenser samt rekommendationer.

”Varför ni ska vara lejonen i er verksamhet!”

Jo för du ska identifera dina referenser och rekommenadtioner. Hitta de som rekommenderar er idag och ta reda på vilka de är och vad som gör dem till ambassadörer, ”champions” eller vad du vill kalla dem. Champions är kunder som verkligen gillar eran produkt och det ni gör. Dessa är de som rekommenderar er utan att ni har bett dom att göra det.

För att få mer champions är det viktigt att ta hand om de som tar hand om oss. Man ska ge dem fokus och bygga upp och vårda relationen. För som alla vet så är det 5 ggr dyrare att få en ny kund än att behålla och utveckla en befintlig. Och det magiska med att vårda relationer är att förutom att de blir mer lojala så ökar chanserna att de rekommderar er vidare till fler och skapar nya varma ingångar!

Så glöm inte de kunder som köper era produkter och finns där för er.

För utan dessa kunder så skulle ni inte ha inkomst att överleva på. Så ge dem den uppmärksamhet som alla viktiga relationer förtjänar!

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *