Meetx - En testimonial video producerad av Top of Heart
Event

Meetx

Maja Törngren, affärschef på Meetx berättar om eventsystemet Trippus och hur de använder det när de skapar event för sina kunder.

Leverans: EPIC Testimonial
Kategori: Kundcase
Beställare: Trippus
Bransch beställare: SaaS-tjänster
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”Vi fann att Trippus är det mest flexibla mest användarvänliga system och som uppfyller våra kunders krav systemlösningar bäst.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link