Restaurang ART - En testimonial video producerad av Top of Heart
Hotell & Restaurang

Restaurang ART

Grundaren av Restaurang ART, Roy Bråthen, berättar om samarbetet med Ljudakuten och vikten av att ha en bra ljudsystem i sin restaurangverksamhet.

Leverans: EPIC Testimonial
Kategori: Kundcase
Beställare: Ljudakuten
Bransch beställare: Företagstjänster

Se resultatet här:

Ljudakutens hemsida
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”Ljudet för min verksamhet är viktigt av den anledningen att man ska kunna sitta överallt i lokalen och inte känna att man har en högtalare här som förstör matupplevelsen.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link