Data, It & Telekom

Tretton37

Patrik Ekdahl, Business Development Manager på IT-bolaget Tretton37 förklarar hur Salesonomics hjälpt dem utveckla deras säljavdelning med säljcoachning och rekrytering.

Leverans: RAW Testimonial
Kategori: Kundcase
Beställare: Salesonomics
Bransch beställare: Rekrytering & Bemanning
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”Salesonomics har hjälpt oss bygga upp vår säljavdelning från grunden.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link