Motorfordon

AIMO Share

Rohaid och Sebastian på AIMO Share förklarar hur Leadpilot hjälper dem att få fler leads och affärer.

Leverans: EPIC Testimonial
Kategori: Kundcase
Beställare: Leadpilot
Bransch beställare: SaaS-tjänster

Se resultatet här:

LinkedIn
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”Redan första veckan med verktyget genererade det en affär, vilket är grymt kul!”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)