Clinton Marine - En testimonial video producerad av Top of Heart
Konsultverksamhet

Clinton Marine

Survey Manager Anders Wikmar på marinundersökningsbolaget Clinton Marine förklarar hur tjänsterna från Dropbox med Cloud Solutions som leverantör skapar optimala förutsättningar för deras verksamhet.

Leverans: EPIC Testimonial
Kategori: Kundcase
Beställare: Cloud Solutions
Bransch beställare: Data, It & Telekom

Se resultatet här:

Cloud Solutions hemsida
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”Oändlig lagringsyta det ger ju mig sinnesro. Att samla in data är ju själva kärnan i vår verksamhet och trenden med instrumenten är att det bara blir mer data.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link