Teleproffs - En testimonial video producerad av Top of Heart
Data, It & Telekom

Teleproffs

Pär Bodarve, Försäljningschef och Carl-Johan Horndahl, Senior Sales Representative berättar om samarbetet med deras finansieringspartner Grenke.

Leverans: EPIC Testimonial
Kategori: Kundcase
Beställare: Grenke
Bransch beställare: Bank & Finans
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”Genom de här nio åren har det verkligen varit att under vissa perioder har Grenke hittat sätt att göra vår affär bättre och enklare.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link