Postnord Strålfors - En testimonial video producerad av Top of Heart
Data, It & Telekom

Postnord Strålfors

Christine Sandmark, Marketing Manager på Postnord Strålfors berättar om samarbetet med InZynk och värdet Account Based Marketing skapar för deras verksamhet i en EPIC+ Testimonial.

Leverans: EPIC+ Testimonial
Kategori: Kundcase
Beställare: InZynk
Bransch beställare: Reklam & PR
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”Ett sätt att fram är ju att vara mer relevant mot de här utvalda strategiska kunderna.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link