Vattenbutiken - En testimonial video producerad av Top of Heart
Detaljhandel

Vattenbutiken

VD Kent Adolfsson på Vattenbutiken berättar om samarbetet tillsammans med performancebyrån Inspot som hjälpt dem med digital annonsering.

Leverans: EPIC Testimonial
Kategori: Kundcase
Beställare: Inspot
Bransch beställare: Reklam & PR

Se resultatet här:

Kundcase-sida
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”De första tre månaderna hade vi 500% tillväxt webben.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link