Fastighetsverksamhet

Skandia Fastigheter

Linda Ståhl, kommunikationsstrateg på Skandia Fastigheter berättar om samarbetet med CFI Group och fastighetsbarometern och hur det hjälper dem att sätta sina kunder i fokus.

Leverans: EPIC Testimonial
Kategori: Kundcase
Beställare: CFI Group
Bransch beställare: Konsultverksamhet
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”Effekten för hyresgästen är att de förhoppningsvis ser tydligt att vi sätter kunden i fokus.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link