Försäkring

Svedea

Emma Mattson, Chef Analys & Business och Sverker Söderholm, Head of Operations på försäkringsbolaget Svedea berättar om samarbetet med CFI Group som levererat insikter om kundnöjdhet till Svedea.

Leverans: EPIC Testimonial
Kategori: Kundcase
Beställare: CFI Group
Bransch beställare: Konsultverksamhet
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”CFI har varit vår coach för att kunna nöjdare kunder.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link