SaaS-tjänster

Skuldra

Hör medgrundaren Per Holknekt berätta om Skuldra och hur Webking hjälpt att skapa plattformen. Skuldra är ett verktyg för att hjälpa skuldsatta personer att enkelt få en överblick över deras ekonomi.

Leverans: EPIC Testimonial
Kategori: Kundcase
Beställare: Webking
Bransch beställare: Webb & Utveckling

Se resultatet här:

Kundcase-sida

Resultatet: Ökade avslutsfrekvensen från 30% till 40%

Läs vårt kundcase för att se hur vår testimonial hjälpte Webking att stänga fler affärer.
Läs kundcaset här!
Längd: Excerpt (ca. 1 minut)

”Jag gick ju en ganska lång och omständig väg för att finna vad jag uppfattar är Sveriges överlägset främsta webbyrå.”

Längd: Full length (ca. 2-5 minuter)
Längd: Teaser (ca. 30 sekunder)

Lär dig att vinna fler affärer med sociala bevis!

Nå genom bruset med äkta kundberättelser som ökar ditt företags försäljning, hämta din kopia av The Testimonial Playbook idag!

Namn(Obligatoriskt)
Image link